Στο στάδιο συλλογής των δικαιολογητικών για την υποβολή καταβολής της ενίσχυσης βρίσκεται το γραφείο μας.  Ωστόσο, βάσει της 6ης τροποποίησης της πρόσκλησης, ως ημερομηνία λήξης υποβολής των προτάσεων ορίζεται η 1η Νοεμβρίου 2021 και ώρα 15:00 (εκτός αν ο διαθέσιμος προϋπολογισμός της πρόσκλησης εξαντληθεί νωρίτερα).  Προλάβετε και επικοινωνήστε μαζί μας!

Recommended Posts