Skip to content

 Έως 21 Δεκεμβρίου 2021 η προθεσμία για το Κτηματολόγιο.
 
Επικοινωνήστε μαζί μας!

100% ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΟ ΕΣΠΑ COVID-19 ΑΜΘ

 
Στο στάδιο συλλογής των δικαιολογητικών για την υποβολή καταβολής της ενίσχυσης βρίσκεται το γραφείο μας. 
 
Ωστόσο, βάσει της 6ης τροποποίησης της πρόσκλησης, ως ημερομηνία λήξης υποβολής των προτάσεων ορίζεται η 1η Νοεμβρίου 2021 και ώρα 15:00 (εκτός αν ο διαθέσιμος προϋπολογισμός της πρόσκλησης εξαντληθεί νωρίτερα). 
 
Προλάβετε και επικοινωνήστε μαζί μας!


Βιολογικά 2021: Διεύρυνση δικαιούχων, 

μέσα και οι νεοεισερχόμενοι

Τους παλιούς αλλά και τους νέους βιοκαλλιεργητές θα συμπεριλάβει τελικά το Μέτρο 11 “Βιολογική Γεωργία” του ΠΑΑ που θα ανοίξει εντός του έτους 2021.  Συγκεκριμένα, αναμένονται να προκηρυχθούν τα Υπομέτρα 11.1 “Νέοι Βιοκαλλιεργητές” και 11.2 για τους παλιούς βιοκαλλιεργητές στα τέλη του 2021, με την αίτηση στήριξης να γίνεται με βάση την ΟΣΔΕ 2021, σύμφωνα με την κα Παναγιώτα Παπαλουκοπούλου κατά τη διάρκεια ειδικής ημερίδας στο Αγρίνιο για το μεταβατικό ΠΑΑ, το Σάββατο 25 Σεπεμβρίου 2021.
 

Το ΦΕΚ των Νέων Αγροτών

Πήραν ΦΕΚ οι νέοι αγρότες, όπως δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 29 Σεπτεμβρίου 2021. Η απόφαση του ΥΠΑΑΤ περιλαμβάνει τις λεπτομέρειες του υπομέτρου 6.1 “Εγκατάσταση Νέων Γεωργών”. Στην απόφαση στηρίζεται η προκήρυξη του μέτρου, η οποία αναμένεται μέσα στον Οκτώβριο του 2021.

Δείτε αναλυτικά την απόφαση εδώ: https://www.ypaithros.gr/wp-content/uploads/2021/09/neoi_agrotes_apofasi.pdf

Δηλώσεις Καλλιέργειας 2021

Είναι γεγονός! 

Οι δηλώσεις καλλιέργειας ξεκίνησαν!

Σας περιμένουμε στον ολοκαίνουργιο και άνετο χώρο μας για να κάνουμε μαζί τη δήλωσή σας!

Βιολογική γεωργία 

 
ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΡΟ 11 «ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020
 
___________________________________________________________________________________________________________
 
Ανακοινώθηκε στις 09/04/2021 από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ότι εντός του έτους 2021, προτίθεται να προχωρήσει στην έκδοση σχετικών Προσκλήσεων για το Μέτρο 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.
Οι αιτήσεις στήριξης των υποψηφίων θα πραγματοποιηθούν βάσει της ΕΑΕ έτους 2021 (έτος αναφοράς). Το έτος 2022 θα αποτελεί το πρώτο έτος εφαρμογής των δεσμεύσεων για τις προσκλήσεις που θα προκηρυχτούν.
Οι Δράσεις που θα προκηρυχτούν είναι οι κάτωθι:
• Δράση 11.2.1 : Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία
• Δράση 11.2.2 : Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία

Τελευταία νέα για τους Νέους Αγρότες

Με τυπική απόδοση ένταξης 12.000 ευρώ αντί για 14.000 ευρώ, όπως προέβλεπε η προδημοσίευση της πρόσκλησης, θα μπορούν να ενταχθούν οι ενδιαφερόμενοι στο πρόγραµµα των Νέων Αγροτών.

Παράλληλα, ασφαλείς πληροφορίες αναφέρουν ότι οι διαχειριστικές αρχές αποφάσισαν η μοριοδότηση να διαμορφωθεί χωρίς ιδιαίτερες αλλαγές σε σχέση µε την περασµένη πρόσκληση, παρά µε µικροτροποποιήσεις σε κριτήρια όπως η Τυπική Απόδοση ένταξης και στους κλάδους προτεραιότητας. Η βάση αναμένεται να διαμορφωθεί στα 45 µόρια εκτός απροόπτου. Ο πίνακας µοριοδότησης λειτουργεί πρώτον ως φίλτρο ένταξης (αν κάποιος δεν ξεπερνά τα 45 µόρια δεν εντάσσεται στο Μέτρο) και δεύτερον ως φίλτρο προτεραιότητας. ∆ηλαδή, αν τα χρήματα δεν επαρκούν για να καλύψουν όλες τις αιτήσεις, τότε εντάσσονται όσοι εξασφαλίζουν τα περισσότερα µόρια. Η  Agrenda παρουσιάζει τον πίνακα μοριοδότησης όπως διαμορφώνεται µε τα μέχρι σήμερα δεδομένα:

Κατοχή Πτυχίου-Τίτλου Σπουδών Γεωτεχνικής Κατεύθυνσης από ΑΕΙ/ΤΕΙ ή απόφοιτους της τάξης µαθητείας των ΕΠΑ.Λ. ή ΙΕΚ µετά από πιστοποίηση: 10 µόρια.

Συµµετοχή σε συλλογικές δράσεις (όπως οµάδες ή οργανώσεις παραγωγών) Συµµετοχή σε Ομάδες ή Οργανώσεις παραγωγών: 2 µόρια.

Ετήσιο εισόδημα: Ατομικό ετήσιο εισόδημα έως και 7.500 ευρώ (από κάθε πηγή) και οικογενειακό ετήσιο εισόδημα έως και 20.000 ευρώ (από κάθε πηγή):  6 µόρια.

Ανεργία πάνω από 1 έτος πριν από την έναρξη πρώτης εγκατάστασης: 6 µόρια.

Μόνιμη κατοικία: Νησιά µε πληθυσμό έως και 3.000 κάτοικοι ή Νησιά που ανήκουν σε µη νησιωτικές περιφέρειες ή Περιοχές που χαρακτηρίζονται ως Ορεινές σύμφωνα ή συνδυασμός αυτών: 7 µόρια.

Μόνιμη κατοικία (πληθυσμός): Τοπικές ή ∆ηµοτικές Κοινότητες µε πληθυσμό έως και 2.500 κατοίκους 5 µόρια, ∆ηµοτικές ή Τοπικές Κοινότητες µε πληθυσμό από 2.501 έως και 5.000 κατοίκους 2,5 µόρια.

Ποσοστό της παραγωγικής δυναµικότητας της εκµετάλλευσης (εκφρασµένη ως αρχική τυπική απόδοση) που προέρχεται από ιδιόκτητη γεωργική γη και ζωικό κεφάλαιο και όταν είναι τουλάχιστον ίσο ή υπερβαίνει το 25% στο σύνολο της εκµετάλλευσης: 3 έως 12 µόρια ανάλογα το ποσοστό.

Η παραγωγική δυναμικότητα της εκμετάλλευσης (εκφρασμένη ως αρχική τυπική απόδοση) είναι ίση µε 12.000 ευρώ έως και 16.000 ευρώ: 5 µόρια.

Η παραγωγική δυναμικότητα της εκμετάλλευσης (εκφρασμένη ως αρχική τυπική απόδοση) είναι ίση µε 16.001 ευρώ έως και 25.000 ευρώ: 10 µόρια

Προσανατολισμός της εκμετάλλευσης (άνω του 50% της τυπικής απόδοσης) βάσει εθνικών κριτηρίων: αιγοπροβατοτροφία έως 8 µόρια, οπωροκηπευτικά, ζωοτροφές, φυτά ανθεκτικά στην κλιματική αλλαγή (π.χ. ελαιώνες) έως 6,4 µόρια.

Προσανατολισμός της εκμετάλλευσης (άνω του 50% της τυπικής απόδοσης) βάσει περιφερειακών κριτηρίων (βλ. σελ.17): έως 8 µόρια ανάλογα τους κλάδους προτεραιότητας που επιλέγει κάθε Περιφέρεια.

Το επιχειρηματικό σχέδιο συμβάλλει στην παραγωγή ποιοτικών προϊόντων βιολογικής παραγωγής ή ολοκληρωμένης διαχείρισης εφόσον αφορά ποσοστό της παραγωγικής δυναμικότητας της εκμετάλλευσης (εκφρασμένη ως τελική τυπική απόδοση) που είναι τουλάχιστον ίσο ή υπερβαίνει το 40% στο σύνολο της εκμετάλλευσης: 6 µόρια.

Μελλοντικός προσανατολισμός της εκμετάλλευσης (άνω του 50% της τυπικής απόδοσης) βάσει εθνικών κριτηρίων  αιγοπροβατοτροφία έως 10 µόρια, οπωροκηπευτικά, ζωοτροφές, φυτά ανθεκτικά στην κλιματική αλλαγή (π.χ. ελαιώνες) έως 8 µόρια.

Μελλοντικός προσανατολισμός της εκμετάλλευσης (άνω του 50% της τυπικής απόδοσης) βάσει περιφερειακών κριτηρίων (βλέπε σελ. 17): έως 10 µόρια ανάλογα τους κλάδους προτεραιότητας που επιλέγει κάθε Περιφέρεια.

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί cookie και έτσι συλλέγει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας για να βελτιώσει τον ιστότοπό μας (αναλύοντας), να σας δείξει περιεχόμενο κοινωνικών μέσων και σχετικές διαφημίσεις. Ανατρέξτε στη σελίδα cookies για περισσότερες λεπτομέρειες ή συμφωνήστε κάνοντας κλικ στο κουμπί "Αποδοχή".

Cookie settings

Παρακάτω μπορείτε να επιλέξετε το είδος των cookies που επιτρέπετε σε αυτόν τον ιστότοπο. Κάντε κλικ στο κουμπί "Αποθήκευση ρυθμίσεων cookie" για να εφαρμόσετε την επιλογή σας.

FunctionalOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

AnalyticalOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Social mediaOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

AdvertisingOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

OtherOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.